O nas

Grupa Wydawnicza Alpaka to niekomercyjne wydawnictwo fanowskie udostępniające publikacje w domenie publicznej.

Przyświecają nam dwa cele.

Po pierwsze, tworzymy małą społeczność osób zajmujących się redakcją, korektą, przekładem, promocją wydawniczą i DTP, które chcą szlifować swoje umiejętności w praktyce. Niektórzy z nas pracują już w branży wydawniczej, inni dopiero szukają możliwości rozwoju, a jeszcze inni zajmują się czymś zupełnie innym, pracę z tekstem traktując jako hobby.

Po drugie, wydajemy książki, które z różnych przyczyn nie miały bądź nie miałyby szansy ukazać się komercyjnie. Nie uważamy self-publishingu za dobrą drogę. Nie jest naszym celem konkurowanie z wydawnictwami działającymi na rynku. Nie wydajemy debiutów (z wyjątkiem debiutanckich tekstów w antologiach). Sięgamy po tematy, które szczerze nas interesują i które uważamy za szczególnie ważne i niedoreprezentowane. Służymy również wsparciem redakcyjnym zaprzyjaźnionym fanowskim inicjatywom.

Grupa Wydawnicza Alpaka - logo

Dotychczas Grupa Wydawnicza Alpaka opracowała…

pięć antologii fantastycznych opowiadań:

trzy numery absurdalnika „Mlem!”:

dyptyk z Uniwersum Kasandry:

trzy tomy publikacji towarzyszącej KONgresowi – konferencji dla organizatorów imprez fanowskich:

Na naszej stronie znajdziecie również sześć numerów zaprzyjaźnionej inicjatywy Kill the Fez! – internetowego czasopisma o tematyce absurdalno-fantastycznej.

Nasze najbliższe plany obejmują:

  • dwa kolejne tomy antologii Tęczowe i fantastyczne
  • antologię o niepełnosprawności i nieneurotypowości Cały człowiek
  • antologię fantastycznej publicystyki
  • antologię opowiadań inspirowanych twórczością Brunona Schulza

Masz do nas sprawę lub pytanie? Zapraszamy do kontaktu.