MIKROWSPARCIE MIKROFIKCJĄ DLA UKRAINY

Teksty nadesłane w ramach akcji Mikrowsparcie mikrofikcją – naboru tekstów wspierających i pacyfistycznych zorganizowanym wiosną 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę.

OPOWIADANIA

WIERSZE

SZTUKI GRAFICZNE

Ogromnie dziękujemy wszystkim osobom autorskim, które przyłączyły się do naszej akcji!


Publikacjom towarzyszyły propozycje zbiórek. Były to: