Mikrofikcja: Daleka droga

Ewa Kajtoch

Daleka droga
przez mrok prosto aż
do rana

* * *

Wpis na Facebooku